• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Metodyka badań - podstawy


Głos jest podstawową oznaką obecności sów, zwłaszcza samców w okresie lęgowym. Imitując konkurenta możemy zmusić ptaki do intensywnego głoszenia zajęcia terytorium, co właśnie leży u podstaw tzw. metody stymulacji głosowej. Pozwala ona efektywniej i w krótszym czasie zlokalizować terytoria, nie czekając na spontaniczne nawoływania, a nawet dokładnie określić ich granice. Nieumiejętnie wabiąc ptaki powodujemy wzrost ich aktywności, poziomu emocji, wymuszamy pewne, niekorzystne zachowania (małe gatunki ?dekonspirują się?) itp. W pewnych warunkach jest to równoważne z ich niepokojeniem. Ponadto niewłaściwe wabienie może powodować milknięcie, gdy sowa poszukuje konkurenta bez nawoływania, a nawet sprowokować utarczki terytorialne. Nierzadko odciągamy na długi czas sowę od innych zajęć, np. polowania, karmienia piskląt. Czasem silnie reagująca samica pozostawia lęg bez nadzoru.

stymulację głosową należy prowadzić z umiarem!

Przed wyjściem w teren dobrze jest się osłuchać nie tylko z podstawowymi głosami sów, ale i tymi mniej typowymi i rzadko słyszanymi1. Daty kontroli planujemy wstępnie na podstawie kalendarza aktywności gatunków zamieszkujących środowiska, które chcemy penetrować. Dane z wymuszonych stymulacji nie mogą służyć do analizy aktywności głosowej sów. Wabienie może też utrudniać mapowanie i późniejszą interpretację wyników, dlatego każde naśladowanie głosu sowy w jej terytorium powinno być silnie umotywowane i odbywać się tylko w przypadku prowadzenia badań! Aby ograniczyć jego negatywne skutki, należy:

  • stosować sporadycznie lub zaniechać całkowicie wabienia w okresie wysokiej, samoistnej aktywności sów;
  • przerwać wabienie natychmiast, jeśli sowa odpowie na stymulację głosową.
    Sowy są najmniej aktywne głosowo podczas pogody niżowej, a więc:
  • opadu deszczu;
  • silnego wiatru (zwykle przekraczającego 15 km/s);
  • całkowitego zachmurzenia (ciemne i gęste chmury);
  • mgły;

Przeszkodą może być również niska temperatura, choć ten czynnik jest zmienny i zależy od gatunku sowy; np. puchacz dość intensywnie nawołuje w temperaturach od -10 do 0oC, a uszatka czy sóweczka, gdy temperatura jest bliska zeru. Podczas niżowej pogody gatunki polujące w locie częściej czatują na ofiary. W tym czasie również słabo reagują na wabienie. Na aktywność głosową sów dodatnio wpływają jasne, księżycowe noce (pełnia). Jeśli niesprzyjająca pogoda koliduje z naszymi planami, doświadczenie uczy, że najlepiej kontrolę przełożyć; nieefektywny nasłuch to niepotrzebna strata czasu i energii. Nawet, jeśli uda nam się stwierdzić pojedyncze ptaki, będzie to zawsze ułamek tego, co możemy wykryć "w szczycie".
Podczas wyżowej pogody nie ma jednak gwarancji maksymalnej aktywności sów, dlatego kontrole zawsze warto powtarzać.

Polecana literatura


Więcej informacji o metodach badania sów znajdą Państwo w książce "Metody badań i ochrony sów" pod red. R. Mikuska.

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)

Publikacja do nabycia w siedzibie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

opis książkiSponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie