• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Terytorium


Terytorium - to miejsce do życia stale i aktywnie bronione. Najczęściej złożone jest z miejsca lęgowego, miejsca do schronienia i polowań. Kiedy pojawi się rywal w pierwszej fazie sowy bronią głosowo swojego rewiru przekrzykując się nawzajem. Jeśli taka rywalizacja się nie rozstrzygnie może dojść do bezpośredniego starcia. Warto jednak pamiętać, że walki ptaków czy innych zwierząt spełniają wyłącznie rolę rywalizacji oraz sprawdzenia sił przeciwnika. Jeżeli jeden z rywali okaże się słabszy, zostanie odgoniony i walka zwykle na tym się kończy. Ekologiczny sens zachowań terytorialnych polega na zabezpieczeniu właścicielowi zarówno obszaru żywicielskiego, jak też miejsca gniazdowego i kryjówek. Ma to istotne znaczenie dla sukcesu rozrodczego i większej zdolności przeżycia potomstwa.
Terytorium ma swoją strukturę i dynamikę, zmienia się pod względem wielkości i kształtu w zależności od pory roku oraz dojrzałości i wieku osobnika. Innym czynnikiem wpływającym na wielkość terytoriów może być technika polowania ptaków. Te sowy, które polują głównie aktywnie (płomykówka, uszatka, uszatka błotna) mają mniejsze terytoria, niż sowy polujące z czatowni (puszczyk, pójdźka).
Przeciętna powierzchnia areału puchacza wynosi około 1600 ha. Płomykówka i puszczyk są sowami średniej wielkości. Areały osobnicze płomykówek zawierają się w przedziale 180-763 ha, natomiast puszczyków w przedziale 20-106 ha. Jeszcze mniejsze areały - w zakresie 14,5-50 ha - stwierdzono u jednej z najmniejszych sów - pójdźki.
Gatunki silnie osiadłe (np. puchacz, puszczyk uralski, puszczyk zwyczajny czy pójdźka) zajmują te same terytoria przez całe życie. Terytoria te bronione są z różną intensywnością i w różnej odległości od gniazda, od najbardziej tolerancyjnej uszatki po agresywnego, nawet z daleka puszczyka uralskiego.


Przykładowe głosy sów:1. Włochatka - Aegolius funereus

2 samce na granicy terytoriów
(Białowieża, maj 2010)
@ Romuald Mikusek

Scenariusze zajęćSponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie