• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Wyniki konkursów "Spotkanie z sową", "Pożyteczna sowa" i "Sowy mojej okolicy"


Konkurs na temat sów dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów został rozstrzygnięty.

Na konkurs "Spotkanie z sową" nadeszło 929 prac, natomiast na konkurs "Pożyteczna sowa" 983 prace. Prace były bardzo ciekawe i wyróżniały się dużą ilością zastosowanych technik plastycznych oraz kreatywnością ich wykonawców. W związku z dużą ilością i jakością nadesłanych prac przyznano również liczne wyróżnienia. Prace nagrodzone i wyróżnione w etapach wojewódzkich zostały przesłane i ocenione przez trzyosobowe jury etapu ogólnopolskiego w skład którego wchodzili: Małopolski Konserwator Przyrody, Pedagog i Członek Zarządu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
Jury brało głównie pod uwagę: estetykę wykonanych prac oraz technikę jaką zostały wykonane. Przede wszystkim jednak kierowano się stopniem rozwoju dziecka i jego możliwościami plastycznymi. Szczególnie zwracano uwagę na to aby prace było wykonywane samodzielnie. Zwracano również uwagę na ilość włożonej w nie pracę, kreatywność. Różnorodność prac była ogromna, między innymi można było wyróżnić takie techniki plastyczne jak np. wydzieranki, technika kuleczkowa, pastele, farby, odlewy w masie solnej, makramy, masa papierowa itp. Na konkurs ogólnopolski dla gimnazjalistów "Sowy mojej okolicy" nadeszło 52 prace. Był to konkurs na artykuł na temat sów danego terenu lub raport, spis obserwacji budki zawieszonej razem z koordynatorem ogólnopolskim.
Jury oceniało głównie zgodność prac z tematem, stopień zaangażowania w zbieranie informacji, umiejętność korzystania z różnych źródeł, trafnych komentarzy, wniosków. Głównie były to prace na temat sów danego terenu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w konkursie!!!!!

Wykaz nagrodzonych prac na etapie wojewódzkim konkursów "Spotkanie z sową" i "Pożyteczna sowa"

Wykaz nagrodzonych osób na etapie ogólnopolskim konkursów "Spotkanie z sową", "Pożyteczna sowa" i "Sowy mojej okolicy"Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie