• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo mazowieckie1. Ogólna charakterystyka województwa


Województwo mazowieckie jest największym województwem w Polsce ? jego powierzchnia wynosi 35 598 km2, co stanowi ok. 11,4% powierzchni kraju. Graniczy z następującymi województwami: od północy z warmińsko-mazurskim, od północnego-wschodu z podlaskim, od południowego-wschodu z lubelskim, od południa ze świętokrzyskim, od południowego-zachodu z łódzkim, od północnego-zachodu z kujawsko-pomorskim. Niemal całe województwo znajduje się w obrębie nizin środkowopolskich. Wyjątkiem jest południowy ?niemazowiecki? skraj województwa, który wchodzi w obręb wyżyny małopolskiej, a konkretnie Przedgórza Iłżeckiego. Krajobraz regionu jest na jego przeważającej części nizinny, czego przyczyną są zlodowacenia, w szczególności zlodowacenie środkowopolskie. Najbardziej charakterystycznym elementem ukształtowania rzeźby terenu są doliny rzeczne. Innymi podstawowymi formami terenu są wysoczyzny oraz równiny. W województwie mazowieckim jest 2,38 mln ha użytków rolnych (67,1% powierzchni ogólnej). Rolnictwo jest dość dobrze rozwinięte, mimo mało sprzyjających warunków przyr. (m.in. gleby IV i V klasy). Występuje duże zróżnicowanie struktury i towarowości produkcji; użytki rolne zajmują 67,3% pow. woj. (średnio w kraju 59%), w tym grunty orne 49,3%, łąki i pastwiska 15,8%. Do gospodarstw indywidualnych należy 93,9 % użytków rolnych (w kraju 82,1%) a średnia pow. gospodarstwa (7,2 ha) zbliżona jest do przeciętnej krajowej (7 ha). Główne uprawy to zboża (żyto, pszenicę) i ziemniaki (zwł. na wsch.). Udział lasów jest wyraźnie mniejszy (22%) niż średnia krajowa. Przeważają lasy iglaste, sosnowe. Największe obszary leśne to puszcze: Kampinoska, Pilicka, Kozienicka, Biała, Kurpiowska. Kompleksy leśne są zazwyczaj niewielkie i rozdrobnione.


Opracowanie: Dominik Krupiński
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie