• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo mazowieckie5. Literatura


  • Dombrowski A., Fronczak J., Kowalski M., Lippoman T. 1991. Liczebność i preferencje środowiskowe sów Strigiformes na terenach rolniczych Niziny Mazowieckiej. Acta Orn. 39: 61-75.
  • Goławski A., Kasprzykowski Z., Kowalski M., 2001. The occurrence of the born owl Tyto alba in sacred constructions of central-eastern Poland. Abtract. 15th International Conference of the EBCC 26th-31st March, 2001 Nyiregyhaza, Hungary.
  • Krupiński D. 2006. Liczebność, lokalizacja miejsc lęgowych oraz preferencje siedliskowe płomykówki Tyto alba na południowym Podlasiu, Not. Orn. 48: 81-90.
  • Kowalski M., Lippoman T., Olęcki P. 1991. Liczebność sów Strigiformes we wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Acta Orn. 26: 23-29.
  • Luniak M., Kolbarczyk W., Pawłowski W. 1964. Ptaki Warszawy. Acta orn. 8: 175-285.
  • Poziołek G. 1992. Próba określenia składu pokarmu płomykówki Tyto alba na Nizinie Południowopodlaskiej. Praca magisterska WSR-P Siedlce.
  • Żmihorski M. 2004. Liczebność pójdźki Athene noctua w krajobrazie rolniczym strefy podmiejskiej Warszawy. Kulon 9: 203-205.
  • Żmihorski M., Krupiński D., Osojca G., Jarzombkowski F. 2005. Sowy Strigiformes wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Kulon 10, 1-2: 43-46.
  • Żmihorski M., Altenburg-Bacia D., Romanowski J., Kowalski M., Osojca G. 2006. Long tern decline of the Little owl (Athene noctua scop., 1769) in central Poland. Polisch Juornal of Ecology. 54, 2: 321-324.


Opracowanie: Dominik Krupiński
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie