• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Budka dla puszczyka uralskiego (Strix uralensis)


W przypadku puszczyka uralskiego rozwieszanie budek lęgowych uzasadnione jest szczególnie w młodszych lasach gospodarczych, bowiem jego liczebność, jako gatunku gnieżdżącego się głównie w dziuplach, jest ściśle związana z obecnością starych dziuplastych drzew. Jedynie wyjątkowo zasiedla stare i nietrwałe gniazda ptaków drapieżnych.
Budki powinny być wywieszane w drzewostanach powyżej 80 lat, najlepiej w odległości większej niż 100 metrów od brzegu lasu. Należy je umieszczać na wysokości przynajmniej 5-7 metrów (najlepiej 10 m) nad ziemią, w odległości co najmniej 500 m jedna od drugiej.
W przypadku zajęcia budki warto powiesić w bliskim sąsiedztwie (100-200 m) drugą tak, by ptaki miały możliwość wyboru i ewentualnej zmiany miejsca w przypadku np. straty lęgu lub zbytniego zapasożycenia pierwszej z nich. Budki wieszamy w lesie lub borze mieszanym, (a w górach w buczynie), dobrze prześwietlonym, nie mniejszym niż 1000 ha, z domieszką drzew iglastych, które dają dobre schronienie w ciągu dnia.
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie