• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Budka dla włochatki (Aegolius funereus)


Budki powinny być wywieszane w drzewostanach poniżej 80 lat, najlepiej w odległości powyżej 100 m od brzegu lasu. Dotyczy to głównie lasów gospodarczych w których występuje deficyt drzew dziuplastych.
Budki dla włochatki należy wywieszać w miejscach niedostępnych na wysokości przynajmniej 5-7 m nad gruntem. Średnica otworu wejściowego wynosi 80 mm. Włochatki zajmują równie chętnie nisko powieszone budki, jednak bywają one narażone na plądrowanie przez słabo wspinające się po drzewach ssaki, jak np. łasice. Aby tego dodatkowo uniknąć możemy zastosować jedną z opisanych wcześniej metod
Wywieszanie budek powinno być prowadzone z rozsądkiem, gdyż poprzez ich wywieszanie możemy sztucznie zwiększyć zagęszczenie włochatki. Zaobserwowano że w niektórych regionach, szczególnie tych gdzie występuje deficyt dziupli, włochatki bardzo chętnie zasiedlają tego typu sztuczne miejsca lęgowe.
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie