• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Upierzenie sów


Puszczyk - fot. R. Mikusek

Ze względu na specjalną budowę oka i widzenie jedynie w odcieniach szarości (jedynie dzienne gatunki sów nieco lepiej rozróżniają kolory), barwy nie odgrywają istotnej roli w kontaktach między osobnikami. Ewolucja upierzenie skupiła się na zapewnieniu sowom kryptyczności tak by pozostawały niewidoczne w świetle dnia, dlatego też szatę sów stanowią najczęściej pióra w odcieniach bieli, szarości i brązu. Ma to duże znaczenie przy maskowaniu za dnia i ukrywaniu się przed drapieżnikami lub napastliwymi drobnymi ptakami. Barwa upierzenia zwykle przypomina korę drzew, na których sowy często przesiadują w ciągu dnia. Takie zjawisko dostosowania się gatunku swym wyglądem zewnętrznym do otaczającego środowiska nosi nazwę mimetyzmu. Dla sów leśnych, takich jak puszczyk, puszczyk uralski, puchacz, włochatka, uszatka czy sóweczka, dominującymi kolorami piór są barwy brązowo-szare, poprzecinane prążkami i paskami czarnych oraz białych plam. U puszczyka mszarnego i sowy jarzębatej, sów lasotundry - gdzie śnieg utrzymuje się dosyć długo - dominują jasne odcienie szarości. U sowy śnieżnej, gniazdującej na Dalekiej Północy, pióra mogą być zupełnie białe.
Sygnały wizualne ograniczająsię zwykle do jasnych kontrastów: białych piór podgardla stroszonych w czasie zawołań godowych czy jasnych spodów skrzydeł błyskających podczas lotów godowych.
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie