• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Puszczyk uralski


Strix uralensis (Pallas, 1771)



Dorosłe: wielkości myszołowa (długość ciała 60 cm, rozpiętość skrzydeł 130 cm). Sylwetka wydłużona, głowa zaokrąglona, charakterystyczny długi ogon z 5 szerokimi, poprzecznymi pręgami. Ubarwienie jasne, szaro-białe z wyraźnym podłużnym kreskowaniem o barwie ciemnobrązowej, czasem prawie czarnej. Szlara jasna, w zasadzie jednobarwna, z wąskim ciemnobrązowym obrzeżeniem. Oczy stosunkowo małe, czarno-brązowe, brzegi powiek czerwona-we. Stopy i palce gęsto opierzone. W populacji karpackiej dość często spotyka się osobniki melanistyczne o ciemnobrązowym upierzeniu. Dymorfizm płciowy najwyraźniej widoczny w ciężarze (samica - 900 g, samiec - 700 g), pozostałe parametry jak długość skrzydła czy ogona silnie zachodzą na siebie.


Młode: w piórach pośrednich bardzo podobne do puszczyka, najczęściej szare z brązowymi prążkami. Jednak szlara jest jasna i znacznie wyraźniej zaznaczona, ponadto szerokie białe zakończenia piór na głowie nadają jest bardzo jasny kolor (porównaj Fot. XVII. i Fot. XVIII. w tablicach kolorowych). Podobnie jak u ptaków dorosłych może występować dość duże zróżnicowanie ogólnej barwy upierzenia, a nawet barwy puchu, od niemal czysto białej, poprzez różne odcienie szarości aż do ciemnobrązowej. Niekiedy najpewniejszym kryterium jest zatem obecność w sąsiedztwie zaniepokojonych ptaków dorosłych. Młode opuszczają gniazdo w wieku ok. 30 dni, niepokojone nawet wcześniej, tj. przed uzyskaniem pełnej zdolności do lotu. Często lądują na ziemi, jednak podobnie jak inne gatunki sów potrafią błyskawicznie wspinać się po pniu z pomocą dzioba i pazurów.


W locie: uderzenia skrzydłami wolniejsze niż u puszczyka, ogon długi, klinowaty. Na lotkach i ogonie dobrze widoczne szerokie poprzeczne pręgi. W locie przypomina nieco młodego jastrzębia.



Puszczyk uralski w locie - rys. M. Skakuj, T. Zając
Puszczyk uralski - sylwetka w locie

Gatunki podobne: puszczyk (szczególnie jasno szara forma), puszczyk mszarny



autor: Robert Czuchnowski



Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie