• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo podlaskie1. Ogólna charakterystyka województwa


Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Zajmuje powierzchnię 20 180 km kwadratowych, będąc szóstym co do wielkości województwem w kraju (stanowi 6,4 % powierzchni Polski). W jego skład wchodzi 17 powiatów i 188 gmin. Sąsiaduje z trzema województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim i na krótkim odcinku z lubelskim. Na północnym-wschodzie graniczy z Litwą, na wschodzie z Białorusią. Gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosi 60 os./km kwadratowy. Województwo zamieszkuje 1 224 tys. osób. Stolicą regionu jest Białystok (około 300 tysięcy mieszkańców). Inne duże miasta to Łomża i Suwałki.
Województwo jest jednym z najzimniejszych obszarów w Polsce. Lata są tu łagodne i krótkie, natomiast zimy chłodne i długie. W Suwałkach znajduje się tzw. biegun zimna. Okres wegetacji jest krótki ? od około 185 dni na północy do 205 dni na południu. Mimo to rozwinięte jest rolnictwo, a niemal 60 % ogólnej powierzchni województwa stanowią użytki rolne. Większość gruntów stanowią gleby lekkie, określane jako bardzo słabe lub słabe. Powierzchnia terenów leśnych wynosi ponad 600 tysięcy ha. Najbardziej rozpowszechnione drzewa to sosna i świerk. Znaczna część województwa pokrywają obszary bagienne i torfowiska. Dobrze rozwinięta jest sieć rzeczna związana przede wszystkim z rzeką Narwią. Występuje tu również znaczna ilość naturalnych zbiorników wód stojących, które umiejscowione są przede wszystkim w północnej części województwa. Największym jeziorem są Wigry, które zajmuje powierzchnię 2118 ha (z wyłączeniem powierzchni wysp), najgłębszym jeziorem ? nie tylko w województwie, ale także w całym kraju ? jest Hańcza (108,5 m).
Województwo wyróżnia się też ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi. Bogata jest szata roślinna (ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych). Szacuje się również, że występuje tu ponad 60 gatunków ssaków, ponad 260 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów, 12 gatunków płazów, 27 gatunków ryb oraz ponad 9000 gatunków owadów.
Ponad 30 % jego powierzchni objęte jest różnymi formami ochronnymi. Znajdują się tu aż 4 parki narodowe, o łącznej powierzchni 92 190 ha: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski. Utworzono tu 3 parki krajobrazowe: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Suwalski Park Krajobrazowy (zajmujące łączną powierzchnię ponad 83 tys. ha). Ponadto jest tu ponad 90 rezerwatów przyrody (ponad 23 tys. ha), z czego ponad połowa to rezerwaty leśne, a także 15 obszarów chronionego krajobrazu (około 450 tys ha), 250 użytków ekologicznych (ponad 1500 ha) i ponad 2 tys. pomników przyrody.


Opracowanie: Marek Maluśkiewicz
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie