• Nowości
 • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo pomorskie3. Ogólne zalecenia ochronne


  Edukacja.

 • Edukacja ekologiczna wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, prowadzona przy współudziale centrów ekologiczno ? edukacyjnych przy parkach krajobrazowych, narodowych (SPN, PNBT), Leśnych Kompleksów Promocyjnych etc. Z wykorzystaniem różnych środków (Internet, scenariusze zajęć , plakaty, naklejki, foldery).
 • Szkolenia dla pracowników PK, PN, Nadleśnictw, członków Kół Łowieckich, stowarzyszeń ochroniarskich z województwa.


 • Badania

 • Inwentaryzacja sów w kompleksach leśnych Pomorza, na terenach rolniczych i zabudowanych.
 • Wyszukiwanie nowych stanowisk lęgowych gatunków synantropijnych (kontrole budynków plus wabienia nocne).
 • Zachęcenie studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz innych uczelni. do pisania prac magisterskich i licencjackich, ew. doktoranckich dotyczących występowania sów na obszarze Województwa Pomorskiego.
 • Obrączkowanie lęgowych sów w celu poznania kierunków dyspersji oraz ich przeżywalności.
 • Publikowanie wyników badań na łamach znanych i dostępnych w Polsce naukowych pism ornitologicznych (Notatki Ornitologiczne, Acta Ornitologica, Przegląd Przyrodniczy, Ring) oraz zamieszczanie publikacji popularnonaukowych o sowach w dostępnych periodykach, informacji w dziennikach, tygodnikach lokalnych.
 • Umieszczanie prac poświęconych sowom w wersji PDF na stronie internetowej SOS.
 • Organizacja cyklicznych spotkań poświęconych badaniom i ochronie sów.
 • Prezentowanie wyników badań na konferencjach ornitologicznych, lokalnych zjazdach ornitologów lub innych imprezach przyrodniczych.


Opracowanie: Cezary Wójcik
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie