• Nowości
 • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo pomorskie5. Literatura


 • Andrzejewski E., Kamuszka F., Szukalski J. 1982. Województwo Gdańskie. KAW, Warszawa.
 • Bednorz J. 1983. Awifauna Słowińskiego Parku narodowego z uwzględnieniem stosunków ilościowych. Poznańskie Tow. Przyj.Nauk. 65: 1-101
 • Bednorz J.1997. Świat zwierzęcy. W: Piotrkowska H. (red.) 1997. Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogunki Wydawnictwo naukowe Poznań ? Gdańsk, str.268-289.
 • Błaszczyk K. 1999 Rozmieszczenie, liczebność oraz wybiórczość środowiskowa włochatki, Aegolius funereus w Puszczy Darzlubskiej i Lasach Lęborskich. Pr.mag. SGGW. Warszawa.
 • Błaszczyk K., Sikora A. 2004a. Lasy Lęborskie. W: Sidło P. , Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 134-136.
 • Błaszczyk K., Sikora A. 2004b. Puszcza Darżlubska. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 142-145.
 • Bocheński J. i Zawadzki J. 1999. Polska. Nowy podział terytorialny. Świat Książki. Warszawa.
 • Cenian Z., Sikora A. 2004. Dolina Pasłęki. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 184-189.
 • Ciechanowski M. 1998. Mieszkańcy naszych świątyń. Nietoperze i sowy w obiektach sakralnych. Gwiazda Morza. Miesięcznik Diecezji Gdańskiej, 374 (5).
 • Ciechanowski M., Garbalewski A., Kowalczyk J. K., Ożarowski D. 2001. Waloryzacja faunistyczna wybranych dolin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego [Faunistic evaluation of selected valleys of Trójmiejski Landscape Park], Tom XII, zeszyt 1-2s. 69-92
 • Czyżak M. 1999. Puszczyki, pójdźki, uszatki... Echa Wyspy 24-26, 2-4: 2-4.
 • Drabek E. 2006 Sowy Strigiformes Borów Tucholskich w latach 2003-2005. Pr.mag. AR Poznań.
 • Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.
 • Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michalonek D., Busse W., Busse P. 2004. Seasons on migration pattern of owls at Bukowo Kopań Station. Ring 26.1.
 • Pawłowicz M. 1979. Fauna drobnych ssaków Borów Tucholskich w świetle analizy wyplówek sowy płomykówki Tyto alba guttata. Praca magisterska. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Przystalski A., Andrzejewski H. 1993. Fauna kręgowców Borów Tucholskich. Chrońmy przyr. Ojcz. 49,5: 58-65
 • Przystalski A., Andrzejewski H. 1998. Walory fauny Borów Tucholskich, [w:] Bańszak J.,Tobolski K. (red.) Park Narodowy Bory Tucholskie. Stan poznania przyrody na kompleksu leśnego Bory Tucholskie. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 439-4
 • Przystalski A., Kasprzyk K. 2002. Kręgowce Tucholskiego Parku Krajobrazowego. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) 2002. Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000. Stan poznania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. 508-525
 • Ruprecht A.L, Szwagrzak A. 1988. Atlas rozmieszczenia sów (Stringiformes) w Polsce. Studia Naturae 32: 1-153.
 • Rydzkowski P., Sikora A. 2004. Bory Tucholskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 155-159.
 • Sikora A. 2004. Lasy Mirachowskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 151-154.
 • Sikora A. 2004b. Przypadek wyjątkowej tolerancji sąsiedzkiej włochatki Aegolius funereus i dzięcioła czarnego Dryocopus martius na Pomorzu Gdańskim. Not. orn. 45, 1: 61-63.
 • Sikora A., Cenian Z. 1996. Nalot włochatki (Aegolius funereus) w wybranych rejonach północnej Polski w 1996 roku. Not. orn. 37, 1-2: 333-337
 • Sikora A., Błaszczyk K., Domaszewicz A. 2001. Włochatka Aegolius funereus (Linne, 1758). W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 241-243.
 • Sikora A., Gromadzki M., Półtorak W. 2004. Awifauna Bielawskich Błot. Not. orn. 45, 1: 1-11.
 • Sikora A., Półtorak W. 2004. Bielawskie Błota. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 137-141.
 • Tomialojć L., Stawarczyk S., 2003: Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczeb?ność i zmiany. T. 2.. PTPP ?pro Natura", Wrocław.
 • Wójcik C., Meissner W., Ściborski M., Włodarczak A. 2002: Awifauna lęgowa rezerwatu "Beka" w latach 1997-2000 [Breeding birds of the "Beka" reserve in 1997-2000], Tom XIII, zeszyt 1-2 s. 149-161


Opracowanie: Cezary Wójcik
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie