header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-2'); Sowy Polski
 • Nowości
 • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób[strona 1/4]
 • Ile (gatunków) sów można zobaczyć w warunkach naturalnych w Polsce:
 • Ile (gatunków) sów gnieździ się w Polsce?
 • Jaka jest najmniejsza sowa występująca w Polsce?
 • Największa sowa występująca w Polsce?
 • Jakie przystosowania posiada sowa do nocnego trybu życia?
 • Wokalizacja sów, w przeciwieństwie do ptaków śpiewających:
 • Prowadząc inwentaryzację kilku sów na danym terenie, należy ustalić kolejność odtwarzania:
 • Najlepiej inwentaryzację sów prowadzić:
 • Sowy najczęściej zamieszkujące budynki gospodarskie, strychy i wieże kościelne to:
 • Sowy zamieszkujące lasy to:

Scenariusze zajęćSponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie